1
Bạn cần hỗ trợ?
THƯỜNG QUY VND
Định lượng Glucose [Máu]  30,000
Định lượng HbA1c [Máu] 120,000
Định lượng Urê [Máu] 30,000
Định lượng Creatinin [Máu] 30,000
Đo hoạt độ AST (SGOT) [Máu] 30,000
Đo hoạt độ ALT (SGPT) [Máu] 30,000
Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transfera) [Máu] 36,000
Định lượng Bilirubin (trực tiếp, gián tiếp, toàn phần) [Máu]  75,000
Lipid máu (Cho ,Tri, HDL , LDL) [Máu] 120,000
Điện giải đồ (Na+, K+, Ca2+, pH) 100,000
Định lượng Albumin [Máu] 25,000
Định lượng Protein toàn phần [Máu] 25,000
   
HUYẾT HỌC VND
Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) 75,000
Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật phiến đá) 50,000
Định lượng CRP  (C-Reactive Protein ) [Máu] 110,000
Dengue virus IgM/IgG test nhanh 130,000
Định lượng Ferritin  110,000
Định lượng sắt huyết thanh/Mg++ huyết thanh 90,000
PT, APTT, Fibrigen, INR 330,000
INR (TQ) 115,000
Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật phiến đá) 50,000
Thời gian máu chảy phương pháp Duke  30,000
   
XƯƠNG KHỚP VND
Máu lắng (bằng phương pháp thủ công) 50,000
Định lượng Acid uric [Máu] 40,000
Định lượng RF (Rheumatoid Factor) [Máu] 120,000
Định lượng Anti - CCP [Máu] 510,000
Định lượng ASO 95,000
   
NỘI TIẾT VND
FT3, FT4, TSH  300,000
Định lượng FT3 (Free Triiodothyronine) [Máu] 100,000
Định lượng FT4 (Free Thyroxine) [Máu] 100,000
Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) [Máu] 100,000
Định lượng Cortisol [Máu] 160,000
Định lượng free bHCG [Máu] 145,000
Định lượng Progesteron [Máu] 200,000
Định lượng Estradiol [Máu] 145,000
Định lượng Prolactin [Máu] 145,000
Định lượng LH (Luteinizing Hormone) [Máu] 145,000
Định lượng FSH (Follicular Stimulating Hormone) [Máu] 145,000
Định lượng Testosterol 145,000
   
UNG THƯ VND
Định lượng AFP (Ung thư gan) [Máu] 120,000
Định lượng PSA toàn phần (Ung thư tiền liệt tuyến) [Máu] 170,000
Định lượng CEA (Ung thư ruột) [Máu] 170,000
Định lượng CA 12-5 (Ung thư buồng trứng ) [Máu] 170,000
Định lượng CA 15 - 3 (Ung thư vú) [Máu] 170,000
Định lượng CA 19 - 9 (Ung thư tuỵ, ruột) [Máu] 170,000
Định lượng CA 72 - 4 (Ung thư dạ dày) [Máu] 220,000
CYFRA 21-1 (Ung Thư Phổi) 220,000
   
VIÊM GAN VND
HBsAg (Elisa) 120,000
HBsAb định lượng 120,000
HCV Ab miễn dịch tự động 170,000
HBeAg miễn dịch tự động 120,000
HBeAb miễn dịch tự động 120,000
HBV đo tải lượng Real - time PCR 550,000
HBV genotype PCR 950,000
HCV đo tải lượng Real - time PCR 850,000
HCV-Genotype Real - time PCR 1,200,000
   
NƯỚC TIỂU VND
Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) 45,000
Protein niệu 24H 200,000
Cặn lắng nước tiểu 150,000
Định lượng MAU (Micro Albumin Arine) [Niệu] 100,000
   
KÝ SINH TRÙNG VND
Fasciola (Sán lá gan lớn) Ab miễn dịch bán tự động 200,000
Strongyloides stercoralis (Giun lươn) Ab miễn dịch bán tự động 200,000
Cysticercus cellulosae (Sán lợn) Ab miễn dịch bán tự động 200,000
Toxocara (Giun đũa chó. mèo) Ab miễn dịch bán tự động 200,000
Echinococcus granulosus (Sán dây chó) Ab miễn dịch bán tự động 200,000
Helicobacter pylori Ab test nhanh  230,000

 

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
CTY TNHH Y KHOA VẠN PHƯỚC CỬU LONG

Địa Chỉ: Số 19 Đường Nguyễn Văn Linh, P.Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện Thoại: 02923.891.789 - 02923.842.789 - Email: vanphuocclinic@gmail.com