Tên Dịch Vụ Giá DV 
(VND)
Chụp Xquang 2 cổ chân (T-N) 140.000
Chụp Xquang hốc mắt thẳng nghiêng 90.000
Chụp Xquang sọ tiếp tuyến (CALDWELL, XQKTS STENVERS (T-P)) 70.000
Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng 90.000
Chụp Xquang khớp thái dương hàm 90.000
Chụp Xquang xương chính mũi nghiêng hoặc tiếp tuyến 70.000
Chụp Xquang sọ thẳng nghiêng 90.000
Chụp Xquang Hirtz  70.000
Chụp Xquang Blondeau  70.000
Chụp Xquang Schuller  90.000
Chụp Xquang Cột Sống Cổ Cúi Ngửa 90.000
Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng 90.000
Chụp Xquang ngực thẳng 70.000
Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch 90.000
Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng  90.000
Chụp Xquang KUB 70.000
Chụp Xquang khung chậu thẳng 70.000
XQ Răng 30.000
  Các tin khác
Xem nhiều nhất
VIDEO
«
»
1
Bạn cần hỗ trợ?
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Y KHOA VẠN PHƯỚC CỬU LONG
Địa Chỉ: Số 19 Đường Nguyễn Văn Linh, P.Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện Thoại: 02923.891.789 - 02923.842.789 - Email: vanphuocclinic@gmail.com