1
Bạn cần hỗ trợ?

TẦM NHÌN VÀ SỨ MẠNG

TẦM NHÌN

          Bằng khát vọng tiên phong cùng chiến lược đầu tư - phát triển bền vững,"Y Khoa Vạn Phước Cửu Long" phấn đấu trở thành cơ sở Y Khoa tư nhân lớn mạnh, hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực y tế và khu vực đồng bằng sông Cửu Long hướng đến một trung tâm mang đẳng cấp hàng đầu Việt Nam.

SỨ MỆNH
Đối với khách hàng

          "Y Khoa Vạn Phước Cửu Long" từng bước khẳng định vị trí vai trò của mình đối với sức khỏe của từng gia đình và cá nhân, sự phát triển về kỹ thuật, sự chu đáo nhiệt tình trong thái độ phục vụ người bệnh đã tạo được niềm tin ở bệnh nhân. Với chỉ tiêu nhanh chóng chính xác phục vụ tận tình "Y Khoa Vạn Phước Cửu Long" luôn mong muốn và nổ lực giúp cho bệnh nhân hài lòng ngay từ khi đặt chân đến cho đến khi kết thúc quá trình khám và điều trị.

Đối với nhân viên

          Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và nhân văn: tạo điều kiện thu nhập cao và cơ hội phát triển công bằng cho tất cả nhân viên.

Đối với cộng đồng xã hội

          Phát triển theo từng giai đoạn đầu tư, để mở rộng phạm vi và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, góp phần vào sự lớn mạnh chung của nền y học nước nhà. Song song, đóng góp tích cực vào các hoạt động hướng về cộng đồng, từ thiện, xây dựng xã hội.

LỊCH TRỰC BÁC SĨ TỪ NGÀY 24/6 - 30/6

TUẦN 26 THỨ 2/24 THỨ 3/25 THỨ 4/26 THỨ 5/27 THỨ 6/28 THỨ 7/29 CN/30
6h30-7h CƯỜNG NGHĨA P.THANH ÁNH NHẤT TÀI NGÂN
7h-11h TẤN, NHẤT, DUNG
NGHĨA, HUỲNH(7h-9h), P.THANH, NGUYÊN
THẮNG, LOAN
PHONG, CƯỜNG
TƯ, THOÀNG
M.DUNG(7h-12h), CƯƠNG
PHÚC (7h-12h), DUYÊN
TẤN, NHẤT, DUNG
NGHĨA, HUỲNH(7h-9h), P.THANH, NGUYÊN
THẮNG, TRANG(6h45-7h30)
LOAN, PHONG, CƯỜNG
TƯ, THOÀNG
M.DUNG(7h-12h), CƯƠNG
PHÚC ,DUYÊN
TẤN, NHẤT, NGHĨA
HUỲNH(7h-9h), P.THANH
NGUYÊN, THẮNG
LOAN, PHONG
CƯỜNG, TƯ, THOÀNG
M.DUNG
PHÚC (7h-12h), DUYÊN
TẤN, NHẤT, DUNG
NGHĨA, P.THANH, NGUYÊN
THẮNG, TRANG(6h45-7h30)
 LOAN, PHONG, ÁNH
CƯỜNG, TƯ, THOÀNG M.DUNG(7h-12h), CƯƠNG
PHÚC (7h-12h), DUYÊN
 NHẤT, DUNG
NGHĨA, HUỲNH(7h-9h), P.THANH, NGUYÊN
THẮNG, LOAN
PHONG, ÁNH, CƯỜNG
TƯ, THOÀNG
M.DUNG(7h-12h), CƯƠNG
PHÚC (7h-12h), DUYÊN
DUNG, NGHĨA
P.THANH, THẮNG
NGUYÊN, TÀI
CƯỜNG, LOAN
ÁNH, PHƯƠNG 7h30
TƯ, M.DUNG, CƯƠNG
PHÚC, THỦY
VŨ (11h-13h)
NHẤT, HUỲNH
PHONG, TRANG, CÔNG
 NGÂN, PHƯƠNG 7h30
TRÂM 7h30, VŨ (8h-13h)
LIỆT, TƯ(7h15-11h)
11h-13h CƯỜNG P.THANH NHẤT NGHĨA ÁNH TÀI NGÂN
13h-17h  DUNG, THẮNG
 HUỲNH(13h-15h), PHONG(13h-16h),  DUYÊN(13h-16h), ÁNH(TT)
TRANG, CƯƠNG, NGUYÊN
THOÀNG(13h30-17h30), M.DUNG(13h-16h)
TƯ(13h - 16h30)
PHÚC(13h-16h)
NHẤT(TT), NGHĨA
HUỲNH(13h-15h)
 LOAN, PHONG(TT)
CƯỜNG, NGUYÊN
THOÀNG(13h30-17h30), M.DUNG(13h-16h)
CƯƠNG
 P.THANH
NGHĨA(TT), THẮNG
PHONG(13h-16h)
NGUYÊN, TƯ(13h-16h30)
THOÀNG(13h30-17h30), DUYÊN(13h-16h), ÁNH(TT)
PHÚC(13h-16h)
HUỲNH(13h-15h), NHẤT
P.THANH(TT)
LOAN, ÁNH,  CƯỜNG(TT)
NGUYÊN, PHÚC(13h-16h)
M.DUNG(13h-16h)
CƯƠNG, DUYÊN(13h-16h)
NGHĨA, P.THANH
DUNG(TT), THẮNG
TRANG, DUYÊN(13h-16h)
PHONG(TT),  CƯỜNG
NGUYÊN, TƯ(13h- 16h30), CƯƠNG
THOÀNG (13h30-17h30), M.DUNG(13h-16h)
PHÚC(13h-16h)
DUNG
THẮNG
LOAN, ÁNH
CƯƠNG, THỦY
HUỲNH, TRANG
NHẤT
PHƯƠNG (13h-15h)
TRÂM (13h30 - 15h30)
LIỆT
17h-19h CƯỜNG NGHĨA P.THANH ÁNH NHẤT TÀI NGÂN
LỊCH BÁC SĨ SẢN
7h-11h BS.HỒNG  BS.HỒNG    BS.HỒNG BS.HỒNG BS. VĨ BS. LINH
11h-13h BS. LINH BS. VĨ BS. VĨ BS. VĨ BS. LINH BS. VĨ BS. LINH
13h-17h BS.HỒNG BS.HỒNG   BS.HỒNG BS.HỒNG BS. VĨ BS. LINH
17h-19h BS. LINH BS. VĨ BS. VĨ BS. VĨ BS. LINH BS. VĨ BS. LINH
LỊCH BÁC SĨ SIÊU ÂM
7h-11h BS. YẾN, BS. TỊNH
BS. PHÚC, BS. SUNG
BS. SUÊ, BS. NHẪN
BS. YẾN, BS. TỊNH
BS. PHÚC, BS. SUNG
BS. SUÊ, BS. NHẪN
BS. YẾN, BS. TỊNH
BS. PHÚC
BS. SUÊ, BS. NHẪN
BS. YẾN, BS. TỊNH
BS. PHÚC, BS. SUNG
BS. SUÊ, BS. NHẪN
BS. YẾN, BS. TỊNH
BS. PHÚC, BS. SUNG
BS. SUÊ, BS. NHẪN
BS. KIỀU YẾN, BS.TỊNH,
 BS. NHẪN
BS. SUNG
BS. PHÚC, BS. SUNG
BS. SUÊ
BS. X. MAI, BS.HÙNG
11h-13h PHÚC SUÊ TỊNH NHẪN YẾN  BS. TỊNH BS. SUNG
13h-17h TỊNH, YẾN TỊNH, PHÚC NHẪN, PHÚC YẾN, SUÊ NHẪN, SUÊ BS. YẾN, NHẪN BS. SUÊ, HÙNG
PHÚC(TT)
17h-19h PHÚC SUÊ TỊNH NHẪN YẾN  BS. TỊNH BS. SUNG
LỊCH BÁC SĨ NGHĨA(VLTL)
7h-11h NGHĨA NGHĨA NGHĨA NGHĨA NGHĨA NGHĨA  
14h-17h NGHĨA(14h-18h) NGHĨA NGHĨA NGHĨA NGHĨA    
LỊCH BÁC SĨ NHA
7h-11h BS. NGỌC BS. NGỌC BS. NGỌC BS. NGỌC BS. NGỌC    
13h-17h BS. NGỌC BS. NGỌC BS. NGỌC BS. NGỌC      

 

Tin tức - Sự kiên

Số người xem trang   website counter

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
CTY TNHH Y KHOA VẠN PHƯỚC CỬU LONG

Địa Chỉ: Số 19 Đường Nguyễn Văn Linh, P.Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện Thoại: 02923.891.789 - 02923.842.789 - Email: vanphuocclinic@gmail.com