1
Bạn cần hỗ trợ?

TẦM NHÌN VÀ SỨ MẠNG

TẦM NHÌN

      Bằng khát vọng tiên phong cùng chiến lược đầu tư - phát triển bền vững,"Y Khoa Vạn Phước Cửu Long" phấn đấu trở thành cơ sở Y Khoa tư nhân lớn mạnh, hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực y tế và khu vực đồng bằng sông Cửu Long hướng đến một trung tâm mang đẳng cấp hàng đầu Việt Nam.

SỨ MỆNH
Đối với khách hàng

      "Y Khoa Vạn Phước Cửu Long" từng bước khẳng định vị trí vai trò của mình đối với sức khỏe của từng gia đình và cá nhân, sự phát triển về kỹ thuật, sự chu đáo nhiệt tình trong thái độ phục vụ người bệnh đã tạo được niềm tin ở bệnh nhân. Với chỉ tiêu nhanh chóng chính xác phục vụ tận tình "Y Khoa Vạn Phước Cửu Long" luôn mong muốn và nổ lực giúp cho bệnh nhân hài lòng ngay từ khi đặt chân đến cho đến khi kết thúc quá trình khám và điều trị.

Đối với nhân viên

     Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và nhân văn: tạo điều kiện thu nhập cao và cơ hội phát triển công bằng cho tất cả nhân viên.

Đối với cộng đồng xã hội

     Phát triển theo từng giai đoạn đầu tư, để mở rộng phạm vi và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, góp phần vào sự lớn mạnh chung của nền y học nước nhà. Song song, đóng góp tích cực vào các hoạt động hướng về cộng đồng, từ thiện, xây dựng xã hội.
LỊCH LÀM VIỆC BÁC SĨ TỪ 19.08.2019 - 25.08.2019
A. CHUYÊN KHOA KHỚP
PHÒNG KHÁM THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT
1 BS. TẤN
7h - 11h
BS. TẤN
7h - 11h
BS. TẤN
7h - 11h
BS. TẤN
7h - 11h
BS. TẤN
7h - 11h
   
12 BS TRUNG
7H30 - 9H30
BS TRUNG
7H30 - 9H30
BS TRUNG
7H30 - 9H30
BS TRUNG
7H30 - 9H30
     
2 BS. DUNG
7h - 11h, 13h - 17h
BS. DUNG
7h - 11h
BS. DUNG
7h - 11h
BS. DUNG
7h - 11h
BS. DUNG
7h - 11h
BS. DUNG
7h - 11h, 13h - 17h
 
7 BS. NHẤT
7h - 11h
BS. NHẤT
7h - 11h
BS. NHẤT
7h - 11h
BS. NHẤT
7h - 11h, 13h - 17h
BS. NHẤT
7h - 11h
  BS. NHẤT
7h - 11h, 13h - 17h
8 BS. VŨ
11h - 13h, 18h - 19h
BS. VŨ
11h - 13h, 18h - 19h
BS. VŨ
11h - 13h, 18h - 19h
BS. VŨ
11h - 13h, 18h - 19h
BS. VŨ
11h - 13h, 18h - 19h
BS. VŨ
11h - 13h
BS. VŨ
8h - 13h
15 BS. NGHĨA
7h - 11h
BS. NGHĨA
7h - 11h, 13h - 17h
BS. NGHĨA
7h - 11h
BS. NGHĨA
7h - 11h
BS. NGHĨA
7h - 11h, 13h - 17h
BS. NGHĨA
7h - 11h
 
22 BS. HUỲNH
7h - 11h, 13h - 17h
BS. HUỲNH
7h - 11h
BS. HUỲNH
7h - 11h
BS. HUỲNH
7h - 11h, 13h - 17h
BS. HUỲNH
7h - 11h
  BS. HUỲNH
7h - 11h, 13h - 17h
26 BS.P THANH
7h - 11h
BS.P THANH
7h - 11h
BS.P THANH
7h - 11h, 13h - 17h
BS.P THANH
7h - 11h
BS.P THANH
7h - 11h, 13h - 17h
BS.P THANH
7h - 11h, 13h - 17h
 
               
B. CHUYÊN KHOA TIÊU HOÁ - GAN MẬT
PHÒNG KHÁM THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT
17 BS. ÁNH
7h - 11h
BS. ÁNH
7h - 11h
BS. ÁNH
7h - 11h
BS. ÁNH
7h - 11h, 13h- 17h
BS. ÁNH
7h - 11h
BS. ÁNH
7h - 11h, 13h- 17h
 
21 BS. PHONG
7h - 11h, 13h - 16h
BS. PHONG
7h - 11h
BS. PHONG
7h - 11h, 13h - 16h
BS. PHONG
7h - 11h
BS. PHONG
7h - 11h
  BS. PHONG
7h - 11h
21           BS. PHƯƠNG
7h30 - 11h
BS. PHƯƠNG
7h30 - 11h, 13h - 16h
               
C. CHUYÊN KHOA NỘI TIẾT - TIM MẠCH
PHÒNG KHÁM THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT
6 BS. TRANG
7h - 11h, 13h - 17h
BS. TRANG
7h - 11h
BS. TRANG
7h - 11h
BS. TRANG
7h - 11h
BS. TRANG
7h - 11h, 13h- 17h
  BS. TRANG
7h - 11h, 13h- 17h
24 BS. LOAN
7h - 11h
BS. LOAN
7h - 11h, 13h- 17h
BS. LOAN
7h - 11h
BS. LOAN
7h - 11h, 13h- 17h
BS. LOAN
7h - 11h
BS. LOAN
7h - 11h, 13h- 17h
 
24             BS. NGÂN
7h - 11h, 13h - 17h
6             BS. CÔNG
7h - 11h
               
D. CHUYÊN KHOA NỘI TỔNG QUÁT
PHÒNG KHÁM THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT
19 BS. CƯỜNG
7h - 11h
BS. CƯỜNG
7h - 11h, 13h- 17h
BS. CƯỜNG
7h - 11h
BS. CƯỜNG
7h - 11h
BS. CƯỜNG
7h - 11h, 13h- 17h
BS. CƯỜNG
7h - 11h
 
26       BS. PHÚC
7h - 12h, 13h- 16h
BS. PHÚC
7h - 12h, 13h- 16h
BS. PHÚC
7h - 11h
 
37 BS. NGUYÊN
7h - 11h
BS. NGUYÊN
7h - 11h, 13h- 17h
BS. NGUYÊN
7h - 11h, 13h- 17h
BS. NGUYÊN
7h - 11h, 13h- 17h
BS. NGUYÊN
7h - 11h, 13h- 17h
BS. NGUYÊN
7h - 11h
 
4              
               
E. CHUYÊN KHOA SẢN - PHỤ KHOA
PHÒNG KHÁM THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT
36 BS. HỒNG
7h - 11h, 13h- 17h
BS. HỒNG
7h - 11h, 13h- 17h
BS. HỒNG
7h - 11h, 13h- 17h
BS. HỒNG
7h - 11h, 13h- 17h
BS. HỒNG
7h - 11h, 13h- 17h
   
18   BS. VĨ
11h - 13h, 17h - 19h
BS. VĨ
11h - 13h, 17h - 19h
BS. VĨ
11h - 13h, 17h - 19h
    BS. VĨ
7h - 11h, 13h - 17h
18 BS. LINH
11h - 13h, 17h - 19h
      BS. LINH
11h - 13h, 17h - 19h
BS. LINH
7h - 11h, 13h - 17h
 
               
F. CHUYÊN KHOA NỘI THẦN KINH
PHÒNG KHÁM THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT
8 BS. DUYÊN
7h - 11h, 13h- 16h
BS. DUYÊN
7h - 11h, 13h- 16h
BS. DUYÊN
7h - 11h, 13h- 16h
BS. DUYÊN
7h - 11h, 13h- 16h
BS. DUYÊN
7h - 11h, 13h- 16h
   
               
G. CHUYÊN KHOA NỘI HÔ HẤP
PHÒNG KHÁM THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT
33 BS. TƯ
7h - 11h, 13h- 17h
BS. TƯ
7h - 11h
BS. TƯ
7h - 11h, 13h- 16h30
BS. TƯ
7h - 11h
BS. TƯ
7h - 11h, 13h- 16h30
BS. TƯ
7h - 11h
BS. TƯ
7h15 - 11h
               
H. CHUYÊN KHOA NGOẠI TỔNG QUÁT
PHÒNG KHÁM THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT
38 BS. THẮNG
7h - 11h, 13h- 17h
BS. THẮNG
7h - 11h
BS. THẮNG
7h - 11h, 13h- 17h
BS. THẮNG
7h - 11h
BS. THẮNG
7h - 11h, 13h- 17h
BS. THẮNG
7h - 11h, 13h- 17h
 
39 BS. TIẾN
11h30 - 13h,
17h30 - 18h30
BS. TIẾN
11h30 - 13h,
17h30 - 18h30
BS. TIẾN
11h30 - 13h,
17h30 - 18h30
BS. TIẾN
11h30 - 13h,
17h30 - 18h30
BS. TIẾN
11h30 - 13h,
17h30 - 18h30
BS. TIẾN
11h30 - 13h,
17h30 - 18h30
BS. TIẾN
9h - 11h30
               
I. CHUYÊN KHOA NGOẠI NIỆU - NAM KHOA
PHÒNG KHÁM THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT
27 BS. KHOA
11h - 12h
BS. KHOA
11h - 12h
BS. KHOA
11h - 12h
BS. KHOA
11h - 12h
BS. KHOA
11h - 12h
BS. KHOA
9h30 - 13h
BS. KHOA
9h30 - 13h
               
K. CHUYÊN KHOA DA LIỄU
PHÒNG KHÁM THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT
Lầu 2 BS. M DUNG
7h - 12h, 13h- 16h
BS. M DUNG
7h - 12h, 13h- 16h
BS. M DUNG
7h - 11h
BS. M DUNG
7h - 12h, 13h- 16h
BS. M DUNG
7h - 12h, 13h- 16h
BS. M DUNG
7h - 11h
 
               
L. CHUYÊN KHOA TAI MŨI HỌNG
PHÒNG KHÁM THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT
34 BS. CƯƠNG
7h - 11h
BS. CƯƠNG
7h - 11h, 13h- 17h
BS. CƯƠNG
7h - 11h
BS. CƯƠNG
7h - 11h, 13h- 17h
BS. CƯƠNG
7h - 11h, 13h- 17h
BS. CƯƠNG
7h - 11h, 13h- 17h
 
34             BS. TRÂM
7h30 - 11h
13h30 - 15h30
               
M. CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT
PHÒNG KHÁM THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT
  BS. NGỌC
7h - 11h, 13h- 17h
BS. NGỌC
7h - 11h, 13h- 17h
BS. NGỌC
7h - 11h, 13h- 17h
BS. NGỌC
7h - 11h, 13h- 17h
BS. NGỌC
7h - 11h
BS. NGỌC
7h - 11h
 
               
               
N. CHUYÊN KHOA MẮT
PHÒNG KHÁM THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT
35           BS. THUÝ
7h - 11h, 13h - 17h
 
               
O. CHUYÊN KHOA VẬT LÝ TRỊ LIỆU - PHCN
PHÒNG KHÁM THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT
  BS. NGHĨA
7h - 11h, 14h- 18h
BS. NGHĨA
7h - 11h, 13h- 17h
BS. NGHĨA
7h - 11h, 13h- 17h
BS. NGHĨA
7h - 11h, 13h- 17h
BS. NGHĨA
7h - 11h, 13h- 17h
BS. NGHĨA
7h - 11h
 
               
LỊCH NÀY CÓ THỂ THAY ĐỔI KHI BÁC SĨ CÓ CÔNG TÁC ĐỘT XUẤT
TRƯỚC KHI ĐẾN KHÁM XIN QUÝ KHÁCH VUI LÒNG GỌI ĐIỆN THOẠI TRƯỚC
HOTLINE: 02923 891 789 - 0899 65 20 65 (CSKH)

 

Tin tức - Sự kiên


SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
CTY TNHH Y KHOA VẠN PHƯỚC CỬU LONG

Địa Chỉ: Số 19 Đường Nguyễn Văn Linh, P.Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện Thoại: 02923.891.789 - 02923.842.789 - Email: vanphuocclinic@gmail.com