1
Bạn cần hỗ trợ?

TẦM NHÌN VÀ SỨ MẠNG

TẦM NHÌN

      Bằng khát vọng tiên phong cùng chiến lược đầu tư - phát triển bền vững,"Y Khoa Vạn Phước Cửu Long" phấn đấu trở thành cơ sở Y Khoa tư nhân lớn mạnh, hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực y tế và khu vực đồng bằng sông Cửu Long hướng đến một trung tâm mang đẳng cấp hàng đầu Việt Nam.

SỨ MỆNH
Đối với khách hàng

      "Y Khoa Vạn Phước Cửu Long" từng bước khẳng định vị trí vai trò của mình đối với sức khỏe của từng gia đình và cá nhân, sự phát triển về kỹ thuật, sự chu đáo nhiệt tình trong thái độ phục vụ người bệnh đã tạo được niềm tin ở bệnh nhân. Với chỉ tiêu nhanh chóng chính xác phục vụ tận tình "Y Khoa Vạn Phước Cửu Long" luôn mong muốn và nổ lực giúp cho bệnh nhân hài lòng ngay từ khi đặt chân đến cho đến khi kết thúc quá trình khám và điều trị.

Đối với nhân viên

     Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và nhân văn: tạo điều kiện thu nhập cao và cơ hội phát triển công bằng cho tất cả nhân viên.

Đối với cộng đồng xã hội

     Phát triển theo từng giai đoạn đầu tư, để mở rộng phạm vi và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, góp phần vào sự lớn mạnh chung của nền y học nước nhà. Song song, đóng góp tích cực vào các hoạt động hướng về cộng đồng, từ thiện, xây dựng xã hội.
Lịch Khám Bệnh Tuần 17/02 - 23/02/2020
  THỨ 2/17 THỨ 3/18 THỨ 4/19 THỨ 5/20 THỨ 6/21 THỨ 7/22 CN/23
6h30-7h ÁNH LOAN NGHĨA THANH CƯỜNG HUỲNH
7h-11h TẤN, NHẤT, DUNG
NGHĨA, HUỲNH, P.THANH
THẮNG, LOAN
PHONG, ÁNH, CƯỜNG
TƯ, M.DUNG(7h-12h), CƯƠNG
 DUYÊN , CHIẾN
TẤN, NHẤT, DUNG
NGHĨA, HUỲNH, P.THANH
THẮNG, LOAN
PHONG, ÁNH, CƯỜNG
TƯ,  M.DUNG(7h-12h), CƯƠNG
DUYÊN, CHIẾN
TẤN, NHẤT, DUNG
NGHĨA, HUỲNH, P.THANH
THẮNG, LOAN
PHONG, ÁNH, CƯỜNG
TƯ, M.DUNG, CƯƠNG
 DUYÊN, CHIẾN
TẤN, NHẤT, DUNG
NGHĨA, HUỲNH, P.THANH
THẮNG, LOAN
PHONG, ÁNH, CƯỜNG
TƯ, M.DUNG(7h-12h), CƯƠNG
 DUYÊN, CHIẾN
TẤN, NHẤT, DUNG
NGHĨA, HUỲNH, P.THANH
THẮNG, LOAN
PHONG,  CƯỜNG
TƯ, M.DUNG(7h-12h), CƯƠNG
DUYÊN, CHIẾN
DUNG, NGHĨA
P.THANH, THẮNG
TÀI, CƯỜNG, LOAN
PHƯƠNG 7h30
TƯ, M.DUNG, CƯƠNG
CHIẾN
VŨ (11h-13h)
NHẤT, HUỲNH
PHONG
TRANG, CÔNG
PHƯƠNG 7h30
TRÂM 7h30
VŨ (8h-13h)
TƯ(7h30-11h)
11h-13h HUỲNH THANH NGHĨA LOAN CƯỜNG HUỲNH
13h-17h  DUNG, THẮNG
 HUỲNH, PHONG(13h-16h),
DUYÊN(13h-16h), ÁNH(TT)
TRANG, CHIẾN
M.DUNG(13h-16h), TƯ
CƯƠNG
NHẤT(TT), NGHĨA, HUỲNH
 LOAN, PHONG(TT)
CƯỜNG
DUYÊN(13h-16h)
M.DUNG(13h-16h)
CƯƠNG
DUNG, P.THANH
NGHĨA(TT), THẮNG
PHONG(13h-16h)
TƯ, CHIẾN
DUYÊN(13h-16h), ÁNH(TT)
 NHẤT
P.THANH(TT)
LOAN,  CƯỜNG(TT)
M.DUNG(13h-16h)
CƯƠNG, DUYÊN(13h-16h)
CHIẾN
NGHĨA, P.THANH
DUNG(TT), THẮNG
 DUYÊN(13h-16h)
PHONG(TT),  CƯỜNG

M.DUNG(13h-16h)
DUNG, NGHĨA
THẮNG
LOAN
TÀI
CƯƠNG, CHIẾN
HUỲNH, TRANG
NHẤT
PHƯƠNG (13h-15h)
TRÂM 13h30 - 15h30
17h-19h ÁNH LOAN NGHĨA THANH CƯỜNG HUỲNH
LỊCH BÁC SĨ SẢN
7h-10h30 BS.MAI BS.MAI BS.MAI BS.MAI BS.MAI BS. KHÁNH NGA BS. VĨ
11h-13h BS. VĨ BS. VĨ BS. VĨ BS. VĨ BS. VĨ BS. VĨ BS. VĨ
13h-16h30 BS.MAI BS.MAI BS.MAI BS.MAI BS.MAI BS. KHÁNH NGA BS. VĨ
17h-19h BS. VĨ BS. VĨ BS. VĨ BS. VĨ BS. VĨ BS. VĨ BS. VĨ
LỊCH BÁC SĨ SIÊU ÂM
7h-11h BS. YẾN, BS. TỊNH
BS. PHÚC
BS. SUÊ, BS. NHẪN
BS. YẾN, BS. TỊNH
BS. PHÚC
BS. SUÊ, BS. NHẪN
BS. YẾN, BS. TỊNH
BS. PHÚC
BS. SUÊ, BS. NHẪN
BS. YẾN, BS. TỊNH
BS. PHÚC
BS. SUÊ, BS. NHẪN
BS. YẾN, BS. TỊNH
BS. PHÚC
BS. SUÊ, BS. NHẪN
BS. KIỀU YẾN
 BS. NHẪN, BS. PHÚC
BS. XUÂN MAI, BS.SUNG
BS. SUÊ
BS. TỊNH, BS. SUNG
BS. X. MAI, BS.HÙNG
11h-13h PHÚC YẾN TỊNH NHẪN PHÚC  BS. YẾN BS. TỊNH
13h-17h TỊNH TỊNH, PHÚC NHẪN, PHÚC YẾN NHẪN, YẾN BS. SUNG, NHẪN BS. SUNG, HÙNG
17h-19h PHÚC YẾN TỊNH NHẪN PHÚC  BS. YẾN BS. TỊNH
LỊCH BÁC SĨ NHA
7h-11h BS. NGỌC BS. NGỌC     BS. NGỌC BS. NGỌC  
13h-17h BS. NGỌC BS. NGỌC          

 

Tin tức - Sự kiên


CTY TNHH Y KHOA VẠN PHƯỚC CỬU LONG

Địa Chỉ: Số 19 Đường Nguyễn Văn Linh, P.Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện Thoại: 02923.891.789 - 02923.842.789 - Email: vanphuocclinic@gmail.com